Agnieszka Rausz

11377219_862528647116628_5793798966031233086_n

Pedagog

Jest pedagogiem, absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu. Ukończyła studia na Wydziale Nauk Społecznych na kierunkach: pedagogika, pedagogika hospicyjna oraz pedagogika społeczna. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń w zakresie wsparcia dzieci i rodziny, w szczególności w obszarze dysfunkcji i zaburzeń dziecka. Aktualnie pracuje z dziećmi innowacyjną autorską metodą 2:1 (dwóch terapeutów – jedno dziecko), która umożliwia objęcie kompleksową opieką terapeutyczną podopiecznego. Podczas zajęć z dziećmi realizowana jest metoda programowania w ruchu oraz terapia z elementami integracji sensorycznej. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowej opieki nad rodziną, pracuje z osobami dotkniętymi problemem trudnego macierzyństwa, niepełnosprawnością w rodzinie oraz przewlekłą chorobą jednego z jej członków. W pracy kieruje się sercem i empatią, do każdego podchodzi indywidualnie, tak aby pomoc i wsparcie było jak najlepiej dopasowane do potrzeb.

KURSY I SZKOLENIA

 • Original Play – „pierwotna zabawa”,
 • koncepcja Emphaty Dolls,
 • Logopedia – zadania i metody pracy,
 • terapia ręki,
 • terapia poznawczo-behawioralna,
 • kreatywność dziecka,
 • Szkolenie „Chrońmy dzieci” – wieloaspektowe wsparcie nauczycieli, rodzin i dzieci na rzecz zapobiegania krzywdzeniu,
 • Pedagogika Montessori,
 • Przetrwałe odruchy neurologiczne – czy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój dziecka,
 • Objawy zaburzeń sensorycznych: wzrok, słuch i dotyk,
 • Integracja Sensoryczna a rozwój dziecka z niepełnosprawnością.
 • Zaburzenia Integracji Sensorycznej u dzieci i młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera,
 • Szkolenie dot. funkcjonowania osób z autyzmem oraz pomocy im w środowisku szkolnym.

Tel.: 504 610 984
E-mail: agnieszka.rausz@pomocnamama.pl